ปั้นพระ  รับปั้นพระ หล่อพระ งานประติมากรรมทุกประเภท งานไฟเบอร์กลาส ปูนสด     ทั่วราชอณาจักร 081-4347892 (ช่างต่อปั้นพระ)

 งานสร้างกำแพงแก้ว วัดเวฬุวัน (แม่ปะหมู่ 2) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

 

งานปั้นพระอินทร์เป่าสังข์   สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 เชียงใหม่

  

 

 

 

 

งานตุงกระด้าง ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

งานปั้นอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก

 

 

ตุงกระด้างถนนหน้าวัดพระธาติหริภุญไชย อำเภอเมิือง จังหวัดลำพูน

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 67,273